Hvad koster det at bruge en advokat?

Her finder du oplysning om hvordan jeg afregner en sag.

På en lang række opgaver er det ikke muligt på forhånd at anslå prisen.

Der er en række opgaver, hvor jeg vil være nødt til at tage udgangspunkt i den tid, der bruges på at løse opgaven. I de tilfælde vil advokattimer normalt blive afregnet med 2.500 kr. inkl. moms pr. time.

Der kan dog også være situationer, hvor timeprisen vil være enten højere eller lavere afhængig af arbejdets karakter.

I sager, der sædvanligvis afsluttes i løbet af kort tid, eksempelvis handler, rådgivning om testamente og ægtepagter, afregnes sagen under sagens behandling eller ved dens afslutningen.

I sager, der varer længere tid, vil der blive fremsendt afregninger en gang i kvartalet ca. hver tredje måned. Skal der i forbindelse med sagen betales gebyrer, retsafgifter, tinglysningsafgift eller andre udgifter, vil disse som hovedregel blive opkrævet, før beløbet skal betales, idet jeg ikke lægger penge ud for dig. Her er det ofte nødvendigt, at det opkrævede beløb betales straks af hensyn til ekspedition af f.eks. den afgiftskrævende disposition.

Betalingfristen  for salærafregninen er altid 8 dage  efter fremsendelse af faktura.

Du vil altid få en ordrebekræftelse i forbindelse med, at vi påbegynder sagsbehandlingen, der vil indeholde dels en bekræftelse på, at jeg påtager os opgaven, hvilket arbejde jeg forventer at udføre i forbindelse med opgaven, og oplysning om prisen for min bistand.