Forretningsområder

Mit primære arbejdsområde er familie- og arveret samt rådgivning vedrørende fast ejendom, mindre erhvervsdrivende m.v.

Jeg beskæftiger mig med ægteskabssager, skilsmisser, herunder bodelinger, børnesager, forældremyndighedssager, forældreansvarssager, samværssager og rådgivning om ægtepagter (særeje) tvangsfjernelser m.v.

Jeg rådgiver om udarbejdelse af testamenter, dødsbobehandling og rådgivning i arvesager.

Derudover beskæftiger jeg mig med køb og salg af fast ejendom for private og mindre erhvervsdrivende.

Jeg har arbejdet i advokatbranchen i over 20 år og har hovedsagligt beskæftiget sig med det privatretlige område.

Det er vigtigt at klienterne får en både personlig og forståelig rådgivning som de kan bruge i forhold til de problemstillinger, som er årsagen til striden.

Jeg tror på at dialog mellem parterne fører til de bedste løsninger.

Jeg er som advokat en engageret repræsentant for mine klienter, og jeg prioriterer højt at mine klienter kan komme i kontakt med mig og få svar på presserende spørgsmål.

Når en familie er i krise, er der behov for hurtig og nærværende rådgivning, og jeg rådgiver gerne mine klienter med henblik på at finde en løsning på den aktuelle konflikt.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater, og desuden er jeg med i netværksgrupper inden for familieret med henblik på at styrke mine faglige kompetencer inden for mine interesseområder.