Den ny persondataforordning

Som advokat udfører jeg opgaver for en navngiven person eller et bestemt selskab eller en bestemt forening.
For at kunne behandle og udføre opgaverne har firmaet som regel behov for at få og opbevare oplysninger til brug for sagsbehandlingen.
Disse oplysninger har altid i advokatbrancen været behandlet med respekt.
Efter den nye persondataforordning – EU’s persondataforordning – er opmærksomheden omkring disse oplysninger blevet skærpet, idet der skal være et formål med indsamling og opbevaring af oplysninger, ligesom der skal være åbenhed om, hvordan oplysningerne behandles og beskyttes. Endvidere har vore klienter ret til at få oplyst, hvilke rettigheder, de har, når firmaet indsamler og opbevarer oplysninger.

Dataansvarlig
Jeg, advokat Inga Sand Sørensen, som er indehaver af firmaet, er dataansvarlig for de oplysninger, som firmaet modtager og behandler.
Der indsamles ikke oplysninger på hjemmesiden via cookies, men firmaet opbevarer og bruger kun de oplysninger, som gives til os.
Hvis du sender en mail, vil afsender-mail-adressen, og de oplysninger som mailen indeholder, blive gemt i en periode.
Firmaet anvender kun de oplysninger, som modtages, til det specifikke formål som oplysningerne er givet til.
Hvis der etableres et klientforhold, vil du blive bedt om at give et samtykke til at firmaet kan kommunikere pr. mail og firmaet må håndtere dine personoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, eller du ønsker nærmere information om de personoplysninger, som firmaet har om dig, eller du ønsker, at oplysningerne slettes, kan du ringe kontakte os, enten telefonisk på  tlf  40833618 eller sende en mail til info@advokatingasand.dk.

Indsamling af oplysninger 
Der indsamles kun personoplysninger med et formål.
Et formål kunne være

  • At kunne besvare en henvendelse via firmaets mail- og sagsbehandlingssystem
  • At kunne skabe kontakt i forbindelse med ønske om juridisk assistance
  • At kunne behandle klienternes sager
  • At kunne opfylde lovgivningens krav

Tavshedspligt – sikkerhed
Firmaets ansatte har adgang til de oplysninger, som findes firmaets IT-systemer. Medarbejdere er underlagt tavshedspligt.
Firmaet videregiver aldrig oplysninger til uvedkommende.
Firmaet medvirker aldrig til uautoriseret offentliggørelse, og videregiver ikke personoplysninger uden for sammenhæng, og medmindre det er en del af den sagsbehandlingen, som vi skal udføre.
Firmaet benytter eksterne leverandører af IT-systemer og IT-services, og der er indgået databehandlingsaftaler med firmaets leverandører.
Firmaet har fastlagte procedurer for sletning af personoplysninger, som det ikke længere har noget formål med at opbevare.

KLIENTERS RETTIGHEDER
– Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har og opbevarer om dig.
– Du har ret til at få korrigeret og ajourført oplysningerne.
– Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet til hertil i forbindelse med en sag.
– Du har ret til, at få slettet de oplysninger firmaet har om dig – medmindre lovgivningen specifikt har pålagt os at sikre og beholde oplysningerne.
Du skal være opmærksom på, at anti-hvidvaskinings-lovgivningen pålægger os forpligtelser til at opbevare visse oplysninger i 5 år.

KLAGE
Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, telefon 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk/dt@datatilsynet.dk.
Jeg vil sætte pris på, at du kontakter os inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet.Inga Sand Sørensen

Indehaver, advokat