Baggrund og engagement

Jeg er jurist fra Aarhus Universitet, hvor jeg sluttede med min embedseksamen i 1995 som 36 årig.

Forud for min juridiske karriere, er jeg uddannet som advokatsekretær og tog ejendomsmægler- og valuareksamen på handelsskolen i 1980-erne.

Mit jurastudie foregik på aftenhold og jeg gik på Aarhus Universitet fra 1989 til 1995.

Som fuldmægtig arbejdede jeg i Thisted og Fjerritslev og blev beskikket som advokat i 1998, mens jeg var ansat  hos det tidligere Advonord i Fjerritslev.

Senere fik jeg ansættelse i ADVODAN Thisted, hvor jeg var medindehaver fra 2005 til 2015.

Efter et par år som ansat advokat, senest hos Storm Advokatfirma, Aalborg, hvor jeg hovedsagligt har arbejdet på Fjerritslev-kontoret, har jeg nu valgt at starte for mig selv med kontor i Fjerritslev og med mulighed for at afholde møder på Hannæs, hvor jeg selv bor, således jeg dækker Holstebro Retskreds, Hjørring Retskreds samt Aalborg Retskreds.

Jeg er medlem af Danske Familieadvokater, og desuden er jeg med i netværksgrupper inden for familieret med henblik på at styrke mine faglige kompetencer inden for mine interesseområder.

Jeg er endvidere medlem af Advokatsamfundet – www.advokatsamfundet.dk